Giấy ngành may HACO : Duplex, Giấy sơ đồ, Vi tính, Bông, Lót bàn cắt, in ABC, Kraft, Kraff, Krap Nhật, Giấy Đục lỗ